Guangzhou Phoenix City Hotel

Guangzhou Phoenix City Hotel

Pontuação dos viajantes Tripadvisor

  • The Phoenix City Xintang Section; Guangyuandong Ea, 511340 Fuoshan, China
  • a 11.59km do metro (5号線文沖站)